دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • امکانات و تجهیزات

درباره مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۷ | 
اعتیاد در ایران موضوعی است که سالها مورد توجه کارشناسان بوده و علیرغم تلاشها برای پیشگیری و درمان همچنان یکی از معضلهای عمده کشور است. مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر در سال 1394 آغاز به کار کرده است. این مرکز با 4 سال سابقه فعالیت به منظور گسترش پژوهشهای تخصصی در زمینه اعتیاد تاسیس گردیده است. فعالیتهای پژوهشی این مرکز دربرگیرنده کلیه حیطه های علمی مرتبط با اعتیاد است (علوم روانی اجتماعی، علوم پایه، توانبخشی و فناوری پزشکی). به همین منظور مرکز علاقه مند به همکاری با سایر مرکز تحقیقاتی و گسترش این همکاریها است. در همین راستا شبکه اعتیاد متشکل از هسته های پژوهشی علوم اعصاب، علوم سلولی و ملکولی، بهداشت روان در سال 1397 با محوریت مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر تشکیل گردید.
یکی دیگر از حوزه های فعالیتی مرکز فعالیتهای آموزشی است. به همین منظور درصدد است تا بزودی برای پذیرش دانشجوی برای مقاطع دکترای و پسادکترای پژوهشی اقدام نمایید. علاوه بر این، مرکز علاقه مند به تربیت پزشک پژوهشگر و دستیار پژوهشی است.
مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر همچنین علاقه مند به فعالیتهای ارتباط با صنعت است. به همین منظور این مرکز درصدد است با انجام پژوهشهای نوآورانه در زمینه تولید دارو، تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تشخیصی و درمانی به پیشرفت پیشگیری و درمان اعتیاد کمک کند.   

دفعات مشاهده: 357 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

درباره مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۷ | 
    اعتیاد در ایران موضوعی است که سالها مورد توجه کارشناسان بوده و علیرغم تلاشها برای پیشگیری و درمان همچنان یکی از معضلهای عمده کشور است. مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر در سال 1394 آغاز به کار کرده است. این مرکز با 4 سال سابقه فعالیت به منظور گسترش پژوهشهای تخصصی در زمینه اعتیاد تاسیس گردیده است. فعالیتهای پژوهشی این مرکز دربرگیرنده کلیه حیطه های علمی مرتبط با اعتیاد است (علوم روانی اجتماعی، علوم پایه، توانبخشی و فناوری پزشکی). به همین منظور مرکز علاقه مند به همکاری با سایر مرکز تحقیقاتی و گسترش این همکاریها است. در همین راستا شبکه اعتیاد متشکل از هسته های پژوهشی علوم اعصاب، علوم سلولی و ملکولی، بهداشت روان در سال 1397 با محوریت مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر تشکیل گردید.
    یکی دیگر از حوزه های فعالیتی مرکز فعالیتهای آموزشی است. به همین منظور درصدد است تا بزودی برای پذیرش دانشجوی برای مقاطع دکترای و پسادکترای پژوهشی اقدام نمایید. علاوه بر این، مرکز علاقه مند به تربیت پزشک پژوهشگر و دستیار پژوهشی است.
    مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر همچنین علاقه مند به فعالیتهای ارتباط با صنعت است. به همین منظور این مرکز درصدد است با انجام پژوهشهای نوآورانه در زمینه تولید دارو، تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تشخیصی و درمانی به پیشرفت پیشگیری و درمان اعتیاد کمک کند.   

دفعات مشاهده: 343 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

درباره مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۷ | 
    اعتیاد در ایران موضوعی است که سالها مورد توجه کارشناسان بوده و علیرغم تلاشها برای پیشگیری و درمان همچنان یکی از معضلهای عمده کشور است. مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر در سال 1394 آغاز به کار کرده است. این مرکز با 4 سال سابقه فعالیت به منظور گسترش پژوهشهای تخصصی در زمینه اعتیاد تاسیس گردیده است. فعالیتهای پژوهشی این مرکز دربرگیرنده کلیه حیطه های علمی مرتبط با اعتیاد است (علوم روانی اجتماعی، علوم پایه، توانبخشی و فناوری پزشکی). به همین منظور مرکز علاقه مند به همکاری با سایر مرکز تحقیقاتی و گسترش این همکاریها است. در همین راستا شبکه اعتیاد متشکل از هسته های پژوهشی علوم اعصاب، علوم سلولی و ملکولی، بهداشت روان در سال 1397 با محوریت مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر تشکیل گردید.
    یکی دیگر از حوزه های فعالیتی مرکز فعالیتهای آموزشی است. به همین منظور درصدد است تا بزودی برای پذیرش دانشجوی برای مقاطع دکترای و پسادکترای پژوهشی اقدام نمایید. علاوه بر این، مرکز علاقه مند به تربیت پزشک پژوهشگر و دستیار پژوهشی است.
    مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر همچنین علاقه مند به فعالیتهای ارتباط با صنعت است. به همین منظور این مرکز درصدد است با انجام پژوهشهای نوآورانه در زمینه تولید دارو، تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تشخیصی و درمانی به پیشرفت پیشگیری و درمان اعتیاد کمک کند.   

دفعات مشاهده: 344 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر